Our Team

 • Mentors
  • Praveen Nahar
  • Tarun Deep Girdher
  • Shilpa Das
  • Rishi Singhal
 • Faculty Team
  • Hitesh Chaurasia
  • Biju Kurup
  • Savyasachi Anju Prabir
 • Student Team
  • Aanchal Chaturvedi
  • Abodid Sahoo
  • Ankit Mishra
  • Aparna John
  • Aravindan PB
  • Arundathi Thillai Rajan
  • Gokul G Prasad
  • Istuti Tripathi
  • Jayasri Sridhar
  • Jithindas Kooneri
  • Kashyap Machhi
  • Maithili Ajay Phatak
  • Malhar Swapna Manoj
  • Nandakumar N
  • Nirupama Kannankattil
  • Payal Chauhan
  • Priyanjita Adhikari
  • Sakshee Jaiswal
  • Santwana Saira John
  • Shraddha Prasanth
  • Shubhra Agarwal
  • Suryatapa Das
  • Taruna Khatri
  • Vaishnavi Laddha
 • Tech Team
  • Meena Shah
  • Rahul Patel
  • Subhendu Parida
  • Shailendra Goraiya
 • IT Team
  • Navin Parikh
  • Piyush Pankhania
 • Accounts
  • Mukund Trivedi
 • Outreach
  • Sujitha Nair
  • Purandar Datta
  • Catherine Aberneithie
  • Samir More